HET BELANG VAN ONBOARDING

De eerste indruk die een sollicitant achterlaat is in veel gevallen de doorslaggevende factor om diegene aan te nemen. Hoe was de handdruk, hoe representatief kwam de kandidaat over, hoe verliep het gesprek? Maar welke eerste indruk heb jij achter gelaten op de kandidaat? Hoe graag wil de kandidaat bij jouw organisatie werken? En… hoe graag wil hij blijven?
Volgens een artikel op de website effectory.nl is onboarding (instromen) het proces waarin nieuwe medewerkers kennis krijgen over hun rol, hun team en de organisatie. Met als doel dat zij zich onderdeel gaan voelen van de organisatie en een actieve bijdrage leveren. Met andere woorden: instromen is het proces waarin ‘nieuwkomers’ begeleid worden tot geïntegreerde, bevlogen en productieve medewerkers.

AANDACHT
Nadat je de ‘juiste’ kandidaat hebt aangenomen, wat gebeurt er dan? Kent jouw bedrijf een uitgebreid inwerkschema? Worden nieuwe medewerkers welkom geheten met een welkomstpakket, of is er een ‘buddy’ aangewezen om de kandidaat de weg te wijzen? De grote vraag achter het succesvol laten ‘landen’ van nieuwe medewerkers schuilt achter de vraag: ‘welke aandacht, tijd en energie besteed jij aan de potentiele ambassadeurs van jouw organisatie?’

Wanneer je als organisatie investeert in een goed onboardingprogramma heeft dat enorme voordelen! Het heeft een positief effect op ‘employer branding’; het maakt ambassadeurs van je medewerkers. Als organisatie word je daardoor aantrekkelijker voor talent. Goed ingewerkte medewerkers zijn in staat sneller bij te dragen aan het succes van de organisatie. Onboarding geeft je daarnaast inzicht in de effectiviteit van je instroombeleid.

HET KOST GELD
Toegegeven; het kost energie, tijd en geld. Maar wat als je het níet doet?! Uit hetzelfde artikel van effectory blijkt dat 5% van de nieuwe medewerkers stopt direct na een eerste rampzalige dag. 20% van het verloop vindt plaats binnen de eerste 45 dagen. Bijna één op de drie nieuwe medewerkers verlaat de organisatie (vrijwillig of onvrijwillig) voor het einde van het eerste jaar. Je hoeft niet heel erg veel van kosten te weten om in te kunnen vullen dat dit serieus (meer) geld kost.

Maar wat moet je dan wel doen? Het begint al voor de medewerker start. Gebruik de tijd die verstrijkt tussen het tekenen van het contract en de daadwerkelijke startdatum van de medewerker. Wat let je om de nieuwe collega alvast uit te nodigen voor een borrel, teamuitje oi.d.?

VOORBEREIDEN IS HET HALVE WERK
En dan de eerste werkdag: zorg ervoor dat iedereen die te maken krijgt met de nieuwe medewerker weet dat er een nieuwe medewerker start. Zorg dat binnen de organisatie helder is wat je als bedrijf belangrijk vindt om te delen met de nieuwe medewerker. Wijs verantwoordelijken aan en bepaal wanneer welke informatie gedeeld wordt met de nieuwe medewerker. Voor onboarding geldt hetzelfde als voor andere processen in een bedrijf: hoe meer er van tevoren vastligt en klaar staat, hoe werkbaarder het is! Neem de tijd om het programma samen te stellen (of besteed dit uit aan een professionele partij) en geef de medewerker de tijd om het in alle rust aan te gaan. Een goed strategisch onboarding programma legt de basis voor een mooie en langdurige samenwerking! Triple Blended kan je hierbij helpen, zodat je medewerkers krijgt die écht zichzelf kunnen zijn.