Privacy statement

Triple blended hecht een grote waarde aan de privacy van haar relaties en eenieder die haar website bezoekt. We zijn ons ervan bewust dat wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je kunt erop vertrouwen dat dit gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Daar staan we voor! We leggen je graag uit hoe we hier mee omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij komen in het bezit van (enkele) van je persoonsgegevens omdat je onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder hebben we weergegeven welke persoonsgegevens wij (mogelijk) van je kunnen verwerken:
– Je voor- en achternaam
– Je e-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tripleblended.nl, dan verwijderen wij uiteraard direct deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Triple blended verwerkt jouw persoonsgegevens om er het volgende mee te kunnen doen:
– We kunnen je bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– We gebruiken de gegevens om je bij een afspraak te kunnen bezoeken
– We analyseren hoe je op onze website navigeert om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Waarom zouden we onze archieven groter maken dan nodig? We bewaren jouw gegevens daarom niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens hebben verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Je kunt erop vertrouwen dat we jouw gegevens niet aan andere partijen doorgeven. Daar houden we zelf ook niet van. Soms kunnen we echter niet anders; het is dan nodig om onze overeenkomst met jou uit te voeren. Ook in het geval dat we door de wet verplicht zijn of worden, zullen we je gegevens moeten delen. Maar in alle andere gevallen blijven de gegevens die je aan ons verstrekt alleen bij ons.

Cookies die wij gebruiken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jouw gegevens blijven altijd van jou en daar mag je mee doen wat je wilt. Je hebt daarom altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door triple blended en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Kort gezegd betekent dat dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je dat doen? Mail ons dan op info@tripleblended.nl. We nemen dan contact met je op.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We hebben je nu uitgelegd welke gegevens we van je opslaan en bewaren. Dat bewaren doen we overigens op een veilige manier. We hebben er alles aan gedaan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen

Tot slot: als we van mening zijn dat we het privacy statement verder kunnen verbeteren, dan behouden we ons het recht voor dit te doen. Hieronder zie je wanneer we dat voor het laatst gedaan hebben.

-Deze versie is opgesteld in mei 2018-