3Blended breidt uit na succesvolle lancering van The Puzzle

Na het zien van ‘The Game’, liet de gedragsverandering die de hoofdpersoon maakte in de film, hem niet los… Ronald Bangma, opleidingskundige en partner bij 3Blended, kon dan ook niet anders dan aan de slag met de gedachte achter de film: een succesvol zakenman wordt door een reeks van geënsceneerde gebeurtenissen en interventies ‘gedwongen’ om ander gedrag te gaan vertonen. Met een enorme impact tot gevolg. Als we deze kracht zouden kunnen inzetten in onze opleidings- en ontwikkeltrajecten, wat gaat er dan gebeuren?’, vroeg Bangma zich af. The Puzzle werd geboren.

door Cick Geers

Ronald Bangma

In de wereld van opleiden en ontwikkelen van medewerkers wordt altijd de terechte vraag gesteld wat de toegevoegde waarde van het opleiden is. Het is belangrijk om een opleidingstraject vorm te geven dat bijdraagt aan een blijvend veranderde organisatie en aan blijvend veranderd gedrag van medewerkers. Het is een feit dat een hoge mate van impact zorgt voor een veel hoger rendement op opleiden. Met als resultaat, blijvend veranderd gedrag. ‘En dat is wat je wil’, aldus Bangma. ‘Met The Puzzle kunnen we dat bereiken’.

Retailtraining en The Puzzle
Inmiddels heeft Bangma het oorspronkelijke concept van The Puzzle vertaald naar een nieuw opleidingsconcept. Over het hoe en waarom werd hij onlangs geïnterviewd: https://vimeo.com/219864815

The Puzzle draait naast de reeds bestaande trajecten die 3Blended onder de naam Retailtraining op de markt brengt en is geschikt voor alle branches. Ronald: ‘The Puzzle staat voor ontwikkelen in je dagelijkse werk waarbij fictie en werkelijkheid door elkaar lopen. Je maakt een verandering door die geïnitieerd wordt door voortdurende (praktijk)interventies met een hoge mate van impact. Dit is opleiden 3.0!’

 

A life changing experience
‘We hebben diverse pilots gedraaid en The Puzzle ingezet op verschillende plaatsen. Hierbij hebben we de finishing touch kunnen aanbrengen aan het concept. De tijd is nu rijp voor een serieuze uitrol in Nederland. We gaan ons Puzzle-team daarom uitbreiden met een opleidingskundige met creatieve roots (o.a. theater-maker) die dedicated aan The Puzzle gaat werken’.

Over wat The Puzzle precies inhoudt is Ronald Bangma duidelijk: ‘Het is zeer zeker geen standaard product. We ontwikkelen The Puzzle voor iedere organisatie als een concept op maat, zodat het naadloos aansluit bij de wens van onze opdrachtgevers. De rode draad is echter voor iedereen gelijk: je weet niet waar je leert, je weet niet hoe je leert, maar dàt je leert en verandert door onze interventies is zeker! Net als in de film, besluit Bangma met een knipoog zijn verhaal.