Postma Financieel Advies groeit in klantenaantal én als organisatie

‘Met ons bedrijf staan we voor betrokkenheid en duidelijkheid. We helpen onze klanten op de momenten waarop financiële beslissingen genomen moeten worden en bij het maken van financiële planningen. Zoals het aangaan van een lening, het afsluiten van een hypotheek, het verzekeren van je huis of jezelf en het inrichten van je financiële toekomst. Dat zijn best ingrijpende zaken, onze klanten moeten kunnen vertrouwen op ons team. Ze weten dat ze geholpen worden door toegewijde, verantwoordelijke en gemotiveerde adviseurs. Als ondernemer is het mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mijn team daar de ruimte in krijgt.

Aan het woord is Adriaan Postma. Naamgever en eigenaar van Postma Financieel Advies uit Oldenzaal. Na het afronden van zijn opleiding werkte Adriaan enkele jaren in loondienst als financieel adviseur. In 2007 werd hij zelfstandig onder de vlag van een franchise organisatie om vervolgens in 2009 verder te gaan onder zijn eigen naam. Anno 2019 werken er 16 mensen, waaronder de echtgenote van Adriaan.


‘We zijn fors gegroeid’, vertelt de enthousiaste ondernemer. ‘In onze branche zie je dat bedrijven van een dergelijke omvang vaak al wat langer aan de weg timmeren. Ik ben dan ook supertrots op onze medewerkers. Zij staan aan de basis van ons succes’. Dat succes rekent Postma vooral toe aan de verantwoordelijkheid die de medewerkers nemen en dragen binnen de organisatie. ‘Al was het voor mij als ondernemer en leidinggevende best even zoeken naar de juiste manier waarop ik mijn mensen die verantwoordelijkheid moest geven’.

Adriaan Postma doelt op de samenwerking met triple blended. Triple blendeds Gerrit Jan Bargeman werkt als coach samen met Adriaan Postma in een coaching traject op het gebied van leiderschap en ondernemerschap. ‘Ik heb Gerrit Jan leren kennen via een klant van ons kantoor. Gerrit Jan heeft met onze medewerkers een zgn. kwaliteitenspel gespeeld waarin we leerden elkaar feedback te geven. Ik had direct een klik met hem. Vandaar dat ik Gerrit Jan gevraagd heb om mij te coachen in mijn rol als leidinggevende en ondernemer. En dat is soms best confronterend!’, lacht de vriendelijke Denekamper.

Tijdens het coaching traject wordt de focus gelegd op het stellen van doelen en het coachen en ‘loslaten’ van medewerkers. ‘Ik merkte dat ik als ondernemer te veel zelf wilde doen, zaken wilde invullen en te veel de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van mijn team wilde bepalen. De gesprekken met Gerrit Jan hebben me laten inzien dat ik zelf veel minder aan het woord moet zijn. De oplossingen van sommige vraagstukken kunnen prima door de mensen zelf ingevuld worden. Ik heb nu de tools in handen om hier beter mee om te gaan. Ik merk dat ik daardoor meer inzicht en rust heb gekregen. En dat komt de balans werk/privé weer ten goede’, gaat Adriaan verder. Dat enthousiasme alleen niet voldoende is om leiding te geven en te ondernemen, ontdekte Adriaan Postma al eerder. ‘Er komt veel op je af wanneer je bedrijf groeit en je steeds meer mensen in je team krijgt. Tegelijkertijd wil je ook niet inboeten aan de kwaliteit van de dienstverlening. Voor mij betekende dat, dat ik besloot te investeren in de kwaliteit van de interne organisatie. Voor de medewerkers staan er allerlei interessante en praktische trainingen op de planning en voor mijzelf dus zoals gezegd het coaching traject. Hierin ervaar ik triple blended als een prettige en professionele partij om mee samen te werken’.

Naast het leiderschapsgedeelte, fungeerde Gerrit Jan Bargeman van triple blended ook als coach op het ondernemersvlak. ‘Het is fijn om te kunnen sparren met iemand die ook ondernemer is. Gerrit Jan herkent zaken en kan daar als professional op de juiste manier mee omgaan. Hij kan goed luisteren, stelt adequate vragen en is ook niet bang om je te confronteren met bepaalde zaken. Hij fungeert voor mij dan ook als een soort stok achter de deur. Zo ben ik nogal geneigd om, wanneer ik druk ben, zaken als netwerken en het spreken van vakgenoten als eerste te laten vallen. Je kunt hier echter zo veel uithalen. Gerrit Jan hield me daarin een spiegel voor. En ik zal eerlijk zijn: dat was even slikken’.

Ik vraag Adriaan tot slot naar wat het coaching traject hem nu aantoonbaar heeft gebracht. Hij denkt even na en zegt dan: ‘Ik heb meer inzicht gekregen en het traject als verrijkend ervaren. Als ik kijk naar mijn manier van leidinggeven zie ik daar een duidelijke omslag; ik denk dat ook mijn mensen dat zullen beamen. Ik merk dat mijn nieuwe manier van ondernemen op meerderlei gebied meer rendement oplevert’. Adriaan gaat verder: ‘De toekomst en verdere groei die ik voor Postma Financieel Advies voor ogen heb vraagt dat ik met een open vizier naar mijn onderneming blijf kijken en open moet staan voor ontwikkeling. Ontwikkeling van mijn mensen en van mijzelf. Wij geloven in betrokkenheid naar onze klanten, in persoonlijk contact en vertrouwen. Als ondernemer en leidinggevende vind ik dat ik het aan mijn team én mijn klanten verplicht ben hierin ook intern te blijven investeren!’