Optiekketen eyes+more gelooft in de kracht en meerwaarde van opleiden

‘Opleiden doet wat met je bedrijf. Investeren in persoonlijke ontwikkeling stelt je medewerkers in staat om naar hun eigen handelen te kijken. Je geeft ze als organisatie iets waardevols. Zelfreflectie is hierbij het sleutelwoord’. Aan het woord is Bram van Dijk, Retaildirecteur van de succesvolle optiekketen eyes+more.

Door Cick Geers

In 2014 startte Triple Blended bij de snel groeiende
optiekketen een traject waarin
leiderschapsontwikkeling en persoonlijke
ontwikkelplannen centraal stonden. Van Dijk, Retaildirecteur van eyes + more, is blij dat het bedrijf hiermee in haar medewerkers investeert. ‘Er moest wat veranderen. eyes + more groeide explosief en dat heeft zijn weerslag
op de organisatie. Je kunt als bedrijf niet alleen maar inzetten op sales. Ik vind het niet eerlijk naar je mensen als je meer van ze vraagt en ze niet in de gelegenheid stelt om te leren hoe ze dat vanuit zichzelf kunnen realiseren’, vertelt Van Dijk. Bij het opleidingstraject, dat eyes+more uit handen gaf aan de professionals van Triple Blended, lag de focus op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Tijdens de trainingen werden de medewerkers uit hun dagelijkse routine gehaald en leerden zij met andere ogen te kijken naar de werkvloer, hun eigen handelen en het effect daarvan op het verkoopproces. Bram van Dijk is enthousiast: ‘Opleiden leidt tot verandering, maar veranderen is lastig. Dat was in dit traject natuurlijk niet anders. Het was echter mooi om te merken dat de training direct wat losmaakte bij onze mensen; ik heb mailtjes en telefoontjes gekregen van medewerkers die oprecht blij waren en met compleet nieuwe, verfrissende inzichten in de winkel stonden. Medewerkers die gemotiveerd zijn om van hun store een succes te maken zijn een must voor de organisatie!’ Dit enthousiasme vertaalt zich ook naar de cijfers. Trots vertelt Van Dijk dat na de trainingen alle KPI’s zijn gestegen. ‘Geloof me, een gemotiveerde medewerker staat met een compleet andere mindset in de winkel; dat trotse gevoel straalt af op de consument!’
De trainingssessies leverden overigens niet alleen resultaat op voor de medewerkers en de omzet; het management van eyes+more werd voorzien van waardevolle en soms confronterende inzichten. ‘Ik heb de bijdrage van Triple Blended ervaren als een spiegel die me werd voorgehouden. De trainers pikten feilloos de pijnpunten in onze organisatie op. Hiervan konden we allemaal leren; het bevestigde het gevoel dat goed opgeleide mensen grotendeels de kracht en het succes van een organisatie kunnen bepalen. Dat is precies de reden waarom je moet blijven investeren in de ontwikkeling van je medewerkers’, aldus een tevreden Bram van Dijk.