Vrijbuiter: Elkaar blij maken? Opleiden hoort daar ook bij!

Kampeer- en Outdoorretailer investeert met succes in medewerkers

‘Elkaar blij maken, inspireren en verrassen. Daar staan we voor bij Vrijbuiter!’ Voor Joost Rietjens, HR Manager, is het duidelijk. Goed opgeleide medewerkers zijn niet alleen een aanwinst voor de resultaten van het bedrijf, maar ook voor de klanten en de collega’s.

door Cick Geers

Sinds 2014 werkt Vrijbuiter samen met Triple Blended aan een ontwikkelprogramma voor alle medewerkers. Joost: ‘Vrijbuiter is echt een seizoensbedrijf. Door het jaar heen hebben we in onze 5 vestigingen, webshop en het distributiecentrum 200 medewerkers aan het werk. Tijdens het hoogseizoen verdubbelt dat aantal met gemak’. Voorafgaand aan de samenwerking met Triple Blended deed het bedrijf niets aan opleiding. ‘Nou ja, niets, laat ik zeggen: nauwelijks iets. In ieder geval onvoldoende en op een manier die niet voldoende efficiënt was’. Vrijbuiter koppelde de 200 seizoenskrachten elk aan een vaste collega, die hen de kneepjes van het vak moesten leren. ‘Maar wisten die vaste krachten eigenlijk wel wat wij wilden dat zij aan kennis zouden doorgeven?’, vervolgt de HR Manager zijn verhaal.
Samen met de opleidingskundige van Triple Blended, Ronald Bangma, werd een plan opgesteld om meer kennis op te bouwen en de verkoopvaardigheden van de medewerkers te verbeteren. Daarmee was de geboorte van de Vrijbuiter Academy een feit. Binnen de Vrijbuiter Academy wordt inmiddels een dertigtal trainingen aangeboden. ‘De mix tussen klassikaal opleiden, e-learning en training op de werkvloer is een uitstekende gebleken’, vertelt Joost Rietjens. ‘Iedere nieuwe medewerker volgt nu verplicht zes trainingen; deze zes zijn gericht op introductie in het bedrijf, klantgerichtheid en specifiek op de afdeling.

Daarnaast staat het onze medewerkers vrij om ook één (of meer) van de trainingen te volgen die niet direct op hun afdeling betrekking heeft. We hebben gemerkt dat hier enorm veel belangstelling voor bestaat. Onze mensen ontwikkelen zich dus heel breed en dat is een absolute meerwaarde! We zien het resultaat in de winkel: het klantcontact verloopt spontaner, de medewerkers zijn zelfverzekerder en vinden het leuk om meer kennis van zaken te hebben.’
Voor de medewerkers betekent het brede scala aan trainingen dat zij niet alleen zelf kunnen groeien en ontwikkelen maar ook mee kunnen met de groei die Vrijbuiter doormaakt. De werkwijze van vroeger, het koppelen van nieuwe medewerkers aan ervaren krachten, is overigens niet geheel verloren gegaan. Joost: ‘We hebben het voorstel van Triple Blended gevolgd: Onder de medewerkers zijn interne trainers geworven die zijn voorzien van de nodige trainersvaardigheden om hun collega’s te gaan opleiden. Een gouden greep: de trainers zien het als een extra dimensie aan hun dienstverband bij Vrijbuiter en de collega’s ervaren het als heel vertrouwd om door een collega, die van de hoed en de rand in de winkel weet, getraind te worden’.

Joost Rietjens is duidelijk enthousiast over de samenwerking met Triple Blended. ‘ In onze zoektocht naar een geschikt trainingsbureau hebben we veel bureaus gesproken. Uitzonderingen daargelaten hebben ze stuk voor stuk de kennis in huis om een training te verzorgen. Maar bij een succesvolle samenwerking komt er meer kijken. Je moet de klik met elkaar hebben, hetzelfde voelen. Bij Triple Blended vielen we direct voor het ongelooflijke en niet aflatend enthousiasme dat zij lieten en laten zien. Wat dat betreft is Triple Blended een prima combinatie met Vrijbuiter; we blijven elkaar blij maken, inspireren en verrassen!’


Ellen van den Broek: je moet altijd blijven leren!

Welkoop-onderneemster houdt de medewerkers scherp met training

‘Toen ik zelf met de ‘management leergang’ van Welkoop startte, werd het me al snel duidelijk. Deze inzichten moest ik delen met de medewerkers van onze winkels. Een afspraak met Triple Blended was vlot gemaakt. Inmiddels zijn we met onze drie winkels gestart met een op maat gemaakt trainingsprogramma’. Aan het woord is Ellen van den Broek. Ellen is met haar broer en vader eigenaar van inmiddels drie succesvolle Welkoop-winkels. Ze hebben elk hun eigen onderneming, maar doen veel samen.

Door Cick Geers

De familie Van den Broek is een echte retailfamilie. Vader werkte in een Welkoop-winkel in Gendt en greep de mogelijkheid om deze winkel in 1996 over te nemen met beide handen aan. Daarna volgde in 2006 de winkel in Epe en sinds 2008 maakt de Welkoop-vestiging in Eerbeek het rijtje compleet. In de drie winkels werken inmiddels zo’n 25 medewerkers. De tuin- en dierspeciaalzaken van Van den Broek staan in de regio bekend om hun hoge servicegraad en deskundigheid.

‘Ik volg als ondernemer de Management Leergang die door Triple Blended bij Welkoop gegeven wordt. Ik was erg onder de indruk van de inzichten die me geboden werden en bedacht al gauw dat het ook voor onze medewerkers heel waardevol zou kunnen zijn om (delen van) de training te volgen’, vertelt Ellen. ‘Ik sta zelf veel in de winkel en ben van mening dat je, ondanks dat je beschikt over verkoopervaring, nooit te oud bent om iets bij te leren of om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Een training, op welk vlak van het verkoopvak dan ook, werkt verfrissend en zet weer even de puntjes op de ‘i’. Triple Blended stelde speciaal voor de medewerkers van de winkels een verkoopvaardigheden-training samen bestaande uit trainings-avonden en coaching op de werkvloer. ‘Allemaal heel praktisch ingericht, dat werkt het beste’.

De medewerkers van de familie Van den Broek waren in eerste instantie wat afwachtend. Ellen vertelt: ‘Het was mooi om te zien dat, naarmate de training vorderde, ze er steeds meer lol in kregen en ook gingen zien dat het bewust bezig zijn met de klant echt geen moeite kost. Integendeel; je krijgt er energie van als je ziet dat je de klant meer dan een goed advies hebt kunnen geven en je hem met een tevreden gevoel uit de winkel ziet vertrekken.

’In de training lag de focus op de zogenaamde bijverkoop. ‘Dat was best even wennen voor de medewerkers. Bijverkoop gaat er echt niet over dat je iedere klant maar gewoon alles probeert te verkopen. Het heeft veel meer te maken met aandacht, goed luisteren en het inventariseren waar de vraag en de wens van de klant ligt. Wat is er mooier dan een klant die met de producten naar huis gaat waarmee hij in zijn behoefte wordt voorzien? Aandacht voor de klant is zo belangrijk. Onze winkels staan al bekend om hun hoge servicegraad. Die mooie waardering krijg je niet zomaar, maar het behouden ervan gaat ook niet vanzelf. Daar moet je continu aan werken. En dat doen wij door te blijven leren!’, aldus een enthousiaste Ellen van den Broek


Van Haren: iedere medewerker verdient het om te worden opgeleid

Succesvolle schoenenformule investeert met de ‘Leerschool’ bewust in ontwikkeling

Anita van Doorn (Manager HR) en Gonny Tijink (Opleidingscoördinator) zijn overtuigd: ‘Een goed opgeleide medewerker staat met veel meer enthousiasme, zelfvertrouwen en betrokkenheid in de winkel. Meer weten van je vak is leuk!’

Door Cick Geers

Kortgeleden startten de medewerkers van van Haren met de nieuwe manier van ontwikkelen; de reeds bestaande van Haren Leerschool werd, na grondige inventarisatie door Ronald Bangma (opleidingskundige en partner bij Triple Blended), aangevuld met een online leeromgeving en krachtige workshops.

Anita van Doorn: ’Ons bedrijf kent ongeveer 1400 medewerkers verdeeld over 145 filialen. Tot op heden werd maar een klein deel van onze mensen getraind in de van Haren Leerschool. De overigen kregen hun kennis via opleidingsboekjes overgedragen in de winkel. Die overdracht schoot er met name in de drukke perioden nog weleens bij in. Om nog maar niet te spreken van het enthousiasme dat je maar moeilijk krijgt van leren vanuit een boekje. Wij vonden het erg belangrijk dat de Leerschool echt voor iedere medewerker toegankelijk zou worden. Iedereen binnen van Haren verdient het immers om zich optimaal te kunnen ontwikkelen!’

Gonny Tijink vult aan: ‘Samen met collega opleidingscoördinator Esther de Graaf en Ronald Bangma van Triple Blended hebben we een strategisch plan opgezet voor de komende jaren. Uit gesprekken met alle stakeholders kwam de wens voor een nieuwe manier van opleiden naar boven. De vernieuwde van Haren Leerschool bestaat nu uit drie elementen: een online leeromgeving voorzien van interessante video’s en opdrachten, krachtige kortdurende workshops ter verdieping van het online deel en het toepassen van de kennis op de werkvloer waarbij tegelijkertijd ruimte is voor reflectie.’ De deelnemende medewerkers van van Haren zijn zonder uitzondering enthousiast over het opleidingsprogramma. Zij ervaren de nieuwe Leerschool als maatwerk, interessant en leuk om te doen.

Volgens Anita van Doorn en Gonny Tijink is ‘reflectie’ het sterke punt van de nieuwe Leerschool. ‘Daar waar eerder enigszins passief kennis opgedaan werd, is de nieuwe Leerschool echt een actief traject: de Leerschool is van, voor en door onze medewerkers. De combinatie online, workshop en werkvloer is verfrissend, motiverend en verrassend. Omdat onze medewerkers er op de werkvloer zo actief mee bezig zijn, dragen zij zelf ook weer onderwerpen aan die aan de orde kunnen komen in de Leerschool. Ze helpen elkaar en dat vergroot de betrokkenheid’.

Anita van Doorn geeft aan dat juist in deze tijd, waarin een aantal retailers het niet gemakkelijk heeft, investeren in opleiden een ‘must’ is. ‘Retail is een supersnelle business, de online mogelijkheden rukken op, de consument is kritischer dan ooit en wil geïnspireerd en geprikkeld worden. Bij van Haren vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich realiseren dat zij het zijn die daarin het verschil kunnen maken! Wij, als werkgever, moeten hen daarbij de tools aanreiken om dat te kunnen realiseren. Samen met de professionals van Triple Blended hebben we die tool nu gevonden in de nieuwe van Haren Leerschool!’


Bram van Dijk (eyes +more): trotse medewerkers maken trotse klanten

Optiekketen eyes+more gelooft in de kracht en meerwaarde van opleiden

‘Opleiden doet wat met je bedrijf. Investeren in persoonlijke ontwikkeling stelt je medewerkers in staat om naar hun eigen handelen te kijken. Je geeft ze als organisatie iets waardevols. Zelfreflectie is hierbij het sleutelwoord’. Aan het woord is Bram van Dijk, Retaildirecteur van de succesvolle optiekketen eyes+more.

Door Cick Geers

In 2014 startte Triple Blended bij de snel groeiende
optiekketen een traject waarin
leiderschapsontwikkeling en persoonlijke
ontwikkelplannen centraal stonden. Van Dijk, Retaildirecteur van eyes + more, is blij dat het bedrijf hiermee in haar medewerkers investeert. ‘Er moest wat veranderen. eyes + more groeide explosief en dat heeft zijn weerslag
op de organisatie. Je kunt als bedrijf niet alleen maar inzetten op sales. Ik vind het niet eerlijk naar je mensen als je meer van ze vraagt en ze niet in de gelegenheid stelt om te leren hoe ze dat vanuit zichzelf kunnen realiseren’, vertelt Van Dijk. Bij het opleidingstraject, dat eyes+more uit handen gaf aan de professionals van Triple Blended, lag de focus op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Tijdens de trainingen werden de medewerkers uit hun dagelijkse routine gehaald en leerden zij met andere ogen te kijken naar de werkvloer, hun eigen handelen en het effect daarvan op het verkoopproces. Bram van Dijk is enthousiast: ‘Opleiden leidt tot verandering, maar veranderen is lastig. Dat was in dit traject natuurlijk niet anders. Het was echter mooi om te merken dat de training direct wat losmaakte bij onze mensen; ik heb mailtjes en telefoontjes gekregen van medewerkers die oprecht blij waren en met compleet nieuwe, verfrissende inzichten in de winkel stonden. Medewerkers die gemotiveerd zijn om van hun store een succes te maken zijn een must voor de organisatie!’ Dit enthousiasme vertaalt zich ook naar de cijfers. Trots vertelt Van Dijk dat na de trainingen alle KPI’s zijn gestegen. ‘Geloof me, een gemotiveerde medewerker staat met een compleet andere mindset in de winkel; dat trotse gevoel straalt af op de consument!’
De trainingssessies leverden overigens niet alleen resultaat op voor de medewerkers en de omzet; het management van eyes+more werd voorzien van waardevolle en soms confronterende inzichten. ‘Ik heb de bijdrage van Triple Blended ervaren als een spiegel die me werd voorgehouden. De trainers pikten feilloos de pijnpunten in onze organisatie op. Hiervan konden we allemaal leren; het bevestigde het gevoel dat goed opgeleide mensen grotendeels de kracht en het succes van een organisatie kunnen bepalen. Dat is precies de reden waarom je moet blijven investeren in de ontwikkeling van je medewerkers’, aldus een tevreden Bram van Dijk.